0

Phòng ngừa dịch bệnh

CẢNH GIÁC VÀ NHẬN DIỆN NGAY CÚM A/H7N9

CẢNH GIÁC VÀ NHẬN DIỆN NGAY CÚM A/H7N9

Trước dịch cúm A/H7N9 khởi phát và lây lan hết sức nguy hiểm ở Trung Quốc khiến 30 người tử vong (từ cuối năm 2016 đến đầu 2017), mỗi người cần nhận diện và nâng cao cảnh giác ...

 
Hotline: 0888 399 569